An toàn thực phẩm trong trường hợp mất điện

Thực phẩm để trong lạnh hoặc đông lạnh có thể không an toàn để ăn sau khi mất điện. Tìm hiểu xem bạn có thể làm gì để giữ cho thực phẩm an toàn sau khi mất điện, và khi nào thì cần vứt bỏ thực phẩm có thể khiến bạn bị bệnh.

TRƯỚC KHI ĐÓ:

 • Để nhiệt kế trong tủ lạnh và tủ đông. Tủ lạnh nên ở nhiệt độ từ 40°F trở xuống. Tủ đông nên ở nhiệt độ từ 0°F trở xuống.

Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp hoặc thảm họa tự nhiên:

 • Đông lạnh các hộp chứa nước và gói gel để giúp giữ thực phẩm của bạn ở 40°F trở xuống.
 • Chuẩn bị sẵn một buồng lạnh và các gói gel đã đông lạnh trong trường hợp bạn phải lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh để giữ lạnh.
 • Mua đá khô hoặc đá tảng để giữ lạnh thực phẩm trong tủ lạnh, nếu bạn cho rằng sẽ mất điện trong thời gian dài.

TRONG KHI ĐÓ:

 • Đóng các cửa của tủ lạnh và tủ đông.
 • Nếu đóng cửa, thực phẩm sẽ vẫn an toàn trong tối đa:
  • 4 giờ trong tủ lạnh.
  • 48 giờ trong tủ đông đầy; 24 giờ trong tủ đông đầy một nửa.
 • Nếu đã mất điện trong 4 giờ, và có sẵn buồng lạnh hoặc đá, hãy để các thực phẩm dễ hỏng đã cất trong tủ lạnh vào buồng lạnh. Để giữ chúng ở 40°F trở xuống, thêm đá hoặc nguồn lạnh như các gói gel đã đông lạnh.

SAU KHI ĐÓ:

 • Không bao giờ đượcnếm thực phẩm để xác định xem nó có an toàn để ăn hay không. Khi nghi ngờ, hãy bỏ thực phẩm đó đi.
 • Bỏ đi thực phẩm dễ hỏngtrong tủ lạnh (thịt, cá, trái cây đã cắt và rau củ, trứng, sữa và thức ăn thừa) sau 4 giờ không có điện hoặc nguồn lạnh như đá khô. Bỏ đi bất kỳ thực phẩm nào có mùi, màu hoặc kết cấu bất thường.