Kaligtasan ng Pagkain para sa mga Pagkawala ng Kuryente

Ang mga pagkain na naka-refrigerate o frozen ay maaaring hindi ligtas na kainin pagkatapos ng pagkawala ng kuryente. Alamin kung ano ang maaaring gawin upang mapanatiling ligtas ang pagkain sa panahon ng pagkawala ng kuryente, at kapag kailangang itapon ang pagkain na maaaring magdulot sa iyo ng sakit.

BAGO:

 • Panatilihin ang mga thermometer ng kagamitan sa loob ng iyong refrigerator at freezer. Ang refrigerator ay dapat nasa 40°F o mas mababa. Ang freezer ay dapat nasa 0°F o mas mababa.

Maghanda para sa mga emerhensiya o mga natural na sakuna:

 • I-freeze ang mga lalagyan ng tubig at mga pakete ng gel upang makatulong panatilihing nasa 40°F o mas mababa ang iyong pagkain.
 • Magkaroon ng isang cooler at frozen na mga pakete ng gel na madaling gamitin kung sakaling kailanganin mong alisin ang iyong pagkain mula sa refrigerator upang mapanatili itong malamig.
 • Bumili ng dry ice o block ice upang mapanatiling malamig ang iyong pagkain sa refrigerator, kung sa palagay mo ang kuryente ay mawawala ng mahabang panahon.

SA PANAHON:

 • Panatilihing sarado ang mga pintuan ng refrigerator at freezer.
 • Kung mananatiling sarado ang mga pintuan, ang pagkain ay mananatiling ligtas hanggang:
  • 4 oras sa loob ng refrigerator.
  • 48 oras sa isang punong freezer; 24 oars sa isang kalahating puno na freezer.
 • Kung ang kuryente ay nawala sa loob ng 4 na oras, at may magagamit na isang cooler at yelo, ilagay ang mga masisirang pagkain sa cooler. Upang mapanatili ang mga ito sa 40°F o mas mababa, magdagdag ng yelo o isang malamig na mapagkukunan tulad ng mga pakete ng gel.

PAGKATAPOS:

 • Huwag kailanman tikman ang pagkain upang matukoy kung ligtas itong kainin. Kapag may pag-aalinlangan, itapon ito.
 • Itapon ang nasisirang pagkain sa iyong refrigerator (karne, isda, hinating mga prutas at gulay, mga itlog, gatas, at mga tirang pagkain) pagkalipas ng 4 na oras nang walang kuryente o isang malamig na mapagkukunan tulad ng dry ice. Itapon ang anumang pagkain na may hindi pangkaraniwang amoy, kulay, o balat/balot.
 • Suriin ang mga temperatura ng pagkain na pinananatili sa mga cooler o sa iyong refrigerator na may karagdagang malamig na mapagkukunan. Itapon ang pagkain na lagpas sa 40°
 • Kung mayroon kang isang thermometer ng kagamitan sa iyong freezer, suriin upang makita kung nasa 40°F o mas mababa.
  • Maaari mong ligtas na i-freeze muli o lutuin ang pinalasaw na frozen na pagkain na naglalaman ng mga kristal ng yelo o nasa 40°F o mas mababa.