Panatilihing Ligtas ang Pagkain Pagkatapos ng Sakuna o Emerhensiya

Kung kayo ay nakakaranas ng sakuna o emerhensiya, mahalagang gumawa kayo ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkakasakit mula sa hindi ligtas na pagkain.

Pagkatapos ng Sakuna

Itapon ang sumusunod na pagkain:

 • Madaling masirang pagkain na hindi nailagay nang tama sa refrigerator o freezer dahil sa mga pagkawala ng kuryente
 • Pagkain na maaaring nadikit sa tubig-baha o tubig ng bagyo
 • Pagkain na may hindi pangkaraniwang amoy, kulay, o hilatsa ng balat.

Maaari kayong magkasakit mula sa hindi ligtas na pagkain kahit na mukhang normal at amoy normal ito. Kapag may pag-aalinlangan, itapon ito!

Graphic of Infographic for Eat Safe Food after a Power Outage

Alamin ang higit pa tungkol sa magagawa ninyo upang panatilihing ligtas ang inyong pagkain bago, habang, at pagkatapos ng pagkawala ng kuryente.

Sa panahon at pagkatapos ng pagkawala ng kuryente

Panatilihing sarado ang mga pinto ng refrigerator at freezer hangga’t maaari habang walang kuryente.

Ang punong freezer ay mapananatiling ligtas ang pagkain nang 48 oras (24 na oras kung kalahating puno) na walang kuryente kung hindi ninyo bubuksan ang pinto. Pananatilihin ng inyong refrigerator na ligtas ang pagkain nang hanggang 4 na oras nang walang kuryente kung hindi ninyo bubuksan ang pinto.

Itapon ang sumusunod na pagkain:

 • Lahat ng madaling masirang pagkain (kabilang ang karne, karne ng manok, isda, mga itlog, at tirang pagkain) sa inyong refrigerator kapag walang kuryente nang 4 na oras o higit pa.
 • Lahat ng madaling masirang pagkain sa inyong freezer kung na-defrost ang mga ito.

Maaari ninyong ligtas na i-freeze ulit o lutuin ang pagkain mula sa freezer kung may mga kristal ng yelo pa ang pagkain at malamig sa pandama na parang galing ito sa refrigerator. Tingnan itong tsart ng FoodSafety.gov para sa listahan ng mga pagkain na dapat ninyong itapon at mga pagkaing maaari ninyong i-freeze ulit.

Pagkatapos ng baha

Gawin ang sumusunod sa pagkain na maaaring nadikit sa tubig-baha o tubig ng bagyo.

Itapon ang sumusunod na pagkain o lalagyan ng pagkain:

 • Pagkain na may hindi pangkaraniwang amoy, kulay, o hilatsa ng balat.
 • Pagkain sa mga pakete na hindi waterproof.
 • Pagkain sa mga lalagyang karton, kabilang ang mga kahon ng katas ng prutas/gatas/baby formula.
 • Mga lalagyan ng pagkain na may screw na takip, snap lid, crimped na takip, iniikot na takip, mga flip top, at snap top.
 • Mga pagkaing idinelata sa bahay. Hindi madi-disinfect ang mga ito.
 • Mga delatang pagkain o lalagyan ng pagkain na umuumbok, nakabukas, o nasira.

Itapon ang mga lata o lalagyan ng pagkain na may tumatagas na likido o bula kapag binuksan ninyo ang mga ito o naglalaman ng pagkain na nagbago ang kulay, may amag, o masamang amoy. Kapag may pag-aalinlangan, itapon ito!

Linisin at i-sanitize ang mga ibabaw na nadidikit sa pagkain na nabaha
Itapon ang mga kahoy na sangkalan, mga tsupon ng bote ng sanggol, at mga pacifier kung nadikit ang mga ito sa tubig-baha. Hindi epektibo ang mga paraan ng pag-sanitize para sa pagtatanggal ng mga nakakakontamina sa tubig-baha mula sa mga bagay na ito.
Linisin at i-sanitize ang mga pinggan, kubyertos, at iba pang ibabaw na nadidikit sa pagkain (gaya ng mga drawer ng refrigerator o mga ibabaw sa kusina) sa apat-na-hakbang na proseso:

 1. Hugasan gamit ang mainit, maraming sabon na tubig.
 2. Banlawan gamit ang malinis, at ligtas na tubig.
 3. Mag-sanitize:
  • Gumawa ng solution ng 1 cup (8 oz/240 mL) ng walang amoy na pambahay na chlorine bleach sa 5 galon ng malinis na tubig.
  • Ibabad ang mga bagay nang 1 minuto sa bleach solution (dapat ganap na natatakpan ng solution ang mga bagay).
  • Para sa mga bagay na hindi ninyo mailalagay sa solution (gaya ng mga countertop), pahiran ng solution gamit ang tela.
 4. Hayaan na matuyo sa hangin.

Paano isasalba ang mga komersyal na pagkaing delata at mga pagkaing nasa plastik o mga metal na supot (gaya ng nababaluktot, shelf-stable na mga pakete ng katas ng prutas):

 1. Alisin ang mga etiketa kung maaari. Tandaan ang petsa ng expiration.
 2. Punasan ang dumi o silt.
 3. Hugasan ang mga lata at supot gamit ang mainit, at maraming sabon na tubig.
 4. Banlawan ang mga lata at supot gamit ang malinis, at ligtas na tubig.
 5. I-sanitize ang mga lata at supot sa isa sa dalawang paraan:
  1. Ilagay ang mga ito sa isang solution ng 1 cup (8 oz/240 mL) ng walang amoy na pambahay na bleach sa 5 galon ng malinis na tubig nang 15 minuto O KAYA
  2. Ilagay sa isang kaldero ng tubig, pakuluin ang tubig, at patuloy na pakuluan nang 2 minuto.
 6. Muling lagyan ng etiketa ang mga lata o supot gamit ang isang pangmarka. Isama ang petsa ng expiration.
 7. Gamitin ang mga pagkain sa lata o supot sa lalong madaling panahon.

Pagkatapos ng anumang sakuna o emerhensiya

Kung hinihinala ninyong nagdulot ang sakuna ng pinsala sa istruktura ng inyong bahay huwag gamitin ang inyong fireplace para sa pagluluto hanggang masuri ang tsimenea para sa mga bitak o pinsala. Maaaring may lumabas na mga pagliyab mula sa hindi nakikitang bitak at pagsimulan ng sunog.

Karagdagang Impormasyon