Chương Trình Hành Động Chống Bệnh Hen Suyễn

Những người bị hen suyễn cần Kế hoạch Hành động vì Hen suyễn của riêng họ. Làm việc với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị để tạo ra kế hoạch phù hợp với quý vị. Mục tiêu của quý vị là để ngăn ngừa và kiểm soát các cơn hen suyễn. Sử dụng văn bản này để giúp quý vị tạo kế hoạch.

Bệnh ở Trạng thái Tốt
 • Tôi không bị ho, thở khò khè, tức ngực hay khó thở bất cứ lúc nào.
 • Tôi có thể làm tất cả những việc tôi thường làm.
 • Khi tôi sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh, lưu lượng đỉnh của tôi* cao hơn 80 phần trăm trở lên so với lưu lượng đỉnh tốt nhất của tôi.
 • Tiếp tục dùng thuốc kiểm soát lâu dài của quý vị.

Bệnh suyễn Đang Trở nặng hơn

 • Tôi bị ho, thở khò khè, tức ngực hoặc khó thở. Hoặc
 • Tôi tỉnh dậy vào ban đêm vì bệnh hen suyễn của tôi. Hoặc
 • Tôi không thể làm một số việc mà tôi thường làm. Hoặc
 • Khi tôi sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh, lưu lượng đỉnh* của tôi bằng một nửa đến ba phần tư lưu lượng đỉnh tốt nhất của tôi.
 • Thêm thuốc cắt cơn nhanh và tiếp tục dùng thuốc kiểm soát lâu dài.
 • Nếu các triệu chứng của quý vị tốt hơn sau một giờ, hãy tiếp tục theo dõi triệu chứng và dùng thuốc kiểm soát lâu dài.

Cảnh báo Y tế!

 • Tôi thấy rất khó thở. Hoặc
 • Thuốc cắt cơn nhanh của tôi không giúp được gì. Hoặc
 • Tôi không thể làm bất cứ việc nào mà tôi thường làm. Hoặc
 • Tôi đã ở trong vùng màu vàng trong 24 giờ và tình trạng của tôi không khá hơn. Hoặc
 • Khi tôi sử dụng máy đo lưu lượng đỉnh, lưu lượng đỉnh* của tôi thấp hơn một nửa lưu lượng đỉnh tốt nhất của tôi.
 • Thêm các loại thuốc khác mà bác sĩ đã kê đơn và gọi cho bác sĩ của quý vị.
 • Nếu các triệu chứng của quý vị không thuyên giảm và quý vị không thể đến thăm khám với bác sĩ, hãy đến bệnh viện.

*Đo lưu lượng đỉnh là một xét nghiệm nhanh để đo lượng khí thoát ra khỏi phổi.