Wymagana dokumentacja uzupełniająca


Każda kwalifikująca się grupa ma inne wymagania kwalifikacyjne, które muszą być potwierdzone przez dokumentację uzupełniającą. Wniosek i dokumentacja uzupełniająca muszą obejmować odpowiednie działania, lokalizację, okres i wymagania godzinowe oraz działania objęte programem opisane na stronie poświęconej kwalifikującym się grupom.

Przejdź do sekcji „Ratownik” lub „Osoba ocalała” poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat dokumentów, jakie należy przekazać. Wymagana dokumentacja uzupełniająca musi zostać dołączona do wniosku do Programu Opieki Zdrowotnej WTC.

Dokumentacja ratownika
FDNY – nowojorscy ratownicy niewyspecjalizowani – ratownicy w Pentagonie/Shanksville

Jako Ratownik, musi Pan/Pani dostarczyć kopie oficjalnych dokumentów, które potwierdzą Pana/Pani uprawnienie do korzystania z programu. Dokumenty te muszą być w zgodzie z treścią wniosku i potwierdzać Pana/Pani doświadczenia w trakcie ataków z 11 września 2001 r.

Pana/Pani dokumentacja musi wykazać, że spełnia Pan/Pani wymagania kwalifikacyjne dla swojej grupy i zawierać następujące informacje:

 • Rodzaj wykonanej pracy (działania),
 • Adres i/lub nazwę ulicy, na której wykonywana była praca (lokalizacja),
 • Okres, w którym Pan/Pani pracował/-a w danej lokalizacji oraz
 • Ile godzin dziennie pracował/-a Pan/Pani w danej lokalizacji.

Uwaga: Być może będzie trzeba złożyć wiele dokumentów, aby w pełni zweryfikować, że Pana/Pani kwalifikuje się do programu.

Pamiętaj: Każda grupa ratowników niewyspecjalizowanych w Nowym Jorku ma określone objęte programem działania, lokalizacje, ramy czasowe i wymagania godzinowe. Nie wiesz, czy się kwalifikujesz? Dowiedz się więcej o Wymaganiach dotyczących ratowników.Poniżej podano przykłady dokumentacji uzupełniającej, którą można złożyć:
Letter Image

Pismo od pracodawcy lub związku zawodowego określające Pana/Pani działania, lokalizację, dni i godziny wykonywania działań związanych z atakami z 11 września w dniu 11 września 2001 r. lub później.


Memo Image

Służbowy notatnik policyjny (w tym kopię strony tytułowej), który pokazuje dni, okresy i godziny przepracowane w miejscu związanym z atakami z 11 września.


TimeSheet Image

Raport dotyczący czasu pracy lub nadgodzin, który pokazuje dzień, godziny i nazwy ulic, gdzie wykonywana była praca.


AwardLetter Image
Nagrody lub pisma stanowiące wyraz uznania dla Pana/Pani działań podczas ataków z 11 września, jeśli obejmują one daty i lokalizacje wykonanych prac i obowiązków
Letter Image
Pismo od Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych za pracę związaną z atakami z 11 września, jeśli zawiera daty i lokalizacje wykonanych prac i obowiązków.

Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć wymaganej dokumentacji uzupełniającej?

WRozumiemy, że uzyskanie tej dokumentacji może być trudne. Prosimy dołożyć wszelkich starań w tym zakresie.

Jeśli nie może Pan/Pani znaleźć oficjalnej dokumentacji uzupełniającej, może Pan/Pani złożyć pismo sporządzone przez osobę, która może potwierdzić dane dotyczące Pana/Pani kwalifikacji do Programu (co jest określane jako zaświadczenie osoby trzeciej). Zaświadczenie osoby trzeciej musi opisywać:

 1. Rodzaj wykonanej pracy (działania),
 2. Adres i/lub nazwę ulicy, na której wykonywana była praca (lokalizacja),
 3. Okres, w którym Pan/Pani pracował/-a w danej lokalizacji oraz
 4. Przepracowane godziny każdego dnia.

Jeśli nie może Pan/Pani znaleźć oficjalnej dokumentacji uzupełniającej lub kogoś, kto wystawi zaświadczenie osoby trzeciej, może Pan/Pani osobiście napisać pismo zawierające wymagane informacje dotyczące kwalifikowalności wymienione powyżej (co jest określane jako zaświadczenie strony pierwszej). Oprócz zaświadczenia strony pierwszej należy również podać inne szczegóły dotyczące następujących kwestii:

 1. Jakie kroki podjął Pan / podjęła Pani, aby uzyskać kopie swojej dokumentacji oraz
 2. Dlaczego nie można ich załączyć.

Oba rodzaje zaświadczeń muszą zawierać wymagane informacje szczegółowe i być podpisane przez autora jako prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej. Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj (w jęz. Angielskim).


Dokumentacja ocalałego
osoby, która mieszkała, pracowała lub chodziła do szkoły, przedszkola lub przebywała w ośrodku opieki dziennej dla dorosłych w rejonie katastrofy w Nowym Jorku w dniu 11 września, lub po dniu 11 września – obecne w chmurze pyłu

Jako osoba ocalała musi Pan/Pani dostarczyć kopie dokumentów pisemnych, które określają, gdzie w rejonie katastrofy w Nowym Jorku (NYC) (w jęz. Angielskim) Pan/Pani mieszkał/-a, pracował/-a, uczęszczał/-a do szkoły, przedszkola lub w jakim ośrodku opieki dziennej dla dorosłych w tym rejonie Pan/Pani przebywał/-a pomiędzy 11 września 2001 r. a 31 lipca 2002 r., lub że znajdował się Pan/znajdowała się Pani w zasięgu działania pyłu, lub w chmurze pyłu w rejonie katastrofy w Nowym Jorku dn. 11 września 2001 r.

Pana/Pani dokumentacja musi wykazać, że spełnia Pan/Pani wymagania kwalifikacyjne, a więc zawierać jeden lub kilka z poniższych elementów:

 • Adres miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły, przedszkola lub ośrodka opieki dziennej dla dorosłych;
 • Dowód znajdowania się w zasięgu działania pyłu lub w chmurze pyłu w dniu 11 września; lub
 • Dowód kwalifikowalności do otrzymania dotacji mieszkaniowych z działającego na dolnym Manhattanie programu Lower Manhattan Development Corporation Residential Grant Program.

Uwaga: Wymagana dokumentacja uzupełniająca musi zawierać Pana/Pani pełne imię i nazwisko oraz czas trwania działań objętych programem. Zobacz działania i okresy w wymaganiach dotyczących osób ocalałych na stronie poświęconej kwalifikującym się grupom. Być może trzeba będzie przedłożyć więcej niż jeden dokument określający Pana/Pani imię i nazwisko, lokalizację oraz czas przebywania w rejonie katastrofy po 11 września 2001 r.

Pamiętaj: Istnieją minimalne okresy, przez jakie należało pracować, mieszkać lub uczęszczać do szkoły, przedszkola lub przebywać w ośrodku opieki dziennej dla dorosłych w rejonie katastrofy w Nowym Jorku. Nie wiesz, czy się kwalifikujesz? Dowiedz się więcej o Wymaganiach dotyczących osób ocalałych.Poniżej podano przykłady dokumentacji uzupełniającej, którą można złożyć:
Letter Image
Umowa najmu lub rachunek za dostawę mediów za okres od 11 września 2001 r. do 31 lipca 2002 r., na Pana/Pani imię i nazwisko
Letter Image
Odcinek wypłaty wskazujący miejsce zatrudnienia w okresie od 11 września 2001 r. do 31 lipca 2002 r.
Letter Image

Zaświadczenie od zarządcy budynku, sąsiada, pracodawcy, z ośrodka opieki dziennej, szkoły lub organizacji zajmującej się wolontariatem wskazujące miejsce przebywania w okresie od 11 września 2001 r. do 31 lipca 2002 r.


Letter Image

Legitymacja uczniowska potwierdzająca uczęszczanie do szkoły w okresie od 11 września 2001 r. do 31 lipca 2002 r.


Letter Image

Arkusz ocen z semestru jesiennego 2001.


Letter Image

Pismo w sprawie przyznania dotacji lub dokumentacja od Lower Manhattan Development Corporation z datą pomiędzy 11 września 2001 r. a 31 maja 2003 r., wskazującą, że Pana/Pani miejsce zamieszkania otrzymało dotację


Letter Image

Dotacja z programu Lower Manhattan Development Corporation WTC Small Firms Attraction and Retention Act z datą pomiędzy 11 września 2001 r. a 31 maja 2003 r., pokazująca, że Pana/Pani miejsce zatrudnienia otrzymało dotacjęCo zrobić, jeśli nie mogę znaleźć wymaganej dokumentacji uzupełniającej?

Rozumiemy, że uzyskanie tej dokumentacji może być trudne. Prosimy dołożyć wszelkich starań w tym zakresie.

Jeśli nie może Pan/Pani znaleźć oficjalnej dokumentacji uzupełniającej, może Pan/Pani złożyć pismo sporządzone przez osobę, która może potwierdzić dane dotyczące Pana/Pani kwalifikacji (co jest określane jako zaświadczenie osoby trzeciej). Zaświadczenie osoby trzeciej musi zawierać adres Pana/Pani miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły, przedszkola lub ośrodka opieki dziennej dla dorosłych, lub opisywać narażenie na działanie pyłu, lub chmury pyłu.

Jeśli nie może Pan/Pani znaleźć oficjalnej dokumentacji uzupełniającej lub kogoś, może Pan/Pani osobiście napisać pismo zawierające wymagane informacje dotyczące kwalifikowalności wymienione powyżej (co jest określane jako zaświadczenie strony pierwszej). Oprócz zaświadczenia strony pierwszej należy również podać inne szczegóły dotyczące następujących kwestii:

 1. Jakie kroki podjął Pan / podjęła Pani, aby uzyskać kopie swojej dokumentacji oraz
 2. Dlaczego nie można ich załączyć.

Oba rodzaje zaświadczeń muszą zawierać wymagane informacje szczegółowe i być podpisane przez autora jako prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej. Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj (w jęz. Angielskim) .


information icon

Potrzebuje Pan/Pani pomocy lub ma Pan/Pani pytania dotyczące wymaganej dokumentacji uzupełniającej?

Prosimy o telefon pod numer 1-888-982-4748. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące wymagań związanych z dokumentacją uzupełniającą oraz innymi kwestiami związanymi z wnioskami do Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Nasza infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu wschodniego.