Jak zgłosić się do programu

Aby zgłosić się do Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center, musi Pan/Pani wypełnić i wysłać formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kryteria kwalifikujące

Kryteria kwalifikujące dzielą się na cztery kategorie. Proszę wybrać kategorię, która najlepiej opisuje to, co Pan/Pani robił/-a podczas zamachu 11 września. Opisy każdej z kategorii znajdują się poniżej:

  • Ratownik FDNY – pracownik Straży Pożarnej Nowego Jorku, FDNY (obejmuje personel do walki z ogniem, ratowniczy, w służbie czynnej i emerytowany), który przez przynajmniej jeden dzień brał udział w akcjach ratowniczych w którymkolwiek z miejsc, na których znajdowało się World Trade Center. Wyświetl szczegółowy opis
  • Ratownik niewyspecjalizowany – pracownik lub wolontariusz, który brał udział w akcjach ratowniczych, akcjach rozbiórki, usuwania gruzu lub świadczył inne usługi wsparcia po atakach na World Trade Center z 11 września 2001 r., ale nie był związany ze Strażą Pożarną Nowego Jorku, FDNY. Wyświetl szczegółowy opis
  • Osoba ocalała w Nowym Jorku – osoba, która była obecna w obrębie obszaru katastrofy w Nowym Jorku, do jakiej doszło w następstwie ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r., w związku z wykonywaną pracą, miejscem zamieszkania, udziałem w zajęciach szkolnych, opieką nad dziećmi lub całodzienną opieką nad dorosłymi. Wyświetl szczegółowy opis
  • Ratownicy przy Pentagonie/w Shanksville w stanie Pensylwania – ratownicy służb ratunkowych, pracownicy przeszukujący i uprzątający ruiny oraz ochotnicy, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w pomoc po atakach terrorystycznych na Pentagon w okręgu Arlington w stanie Wirginia 11 września 2001 r. i po katastrofie United Airlines Lot 93 w pobliżu Shanksville w stanie Pensylwania. Wyświetl szczegółowy opis

Wymagane dokumenty

Po ustaleniu, czy spełnia Pan/Pani kryteria kwalifikujące, należy kliknąć poniżej, aby wyświetlić przykłady dokumentów wymaganych do poparcia wniosku:

Wnioski

Do programu można się zgłosić, używając naszego systemu on-line lub pobierając jeden z poniższych formularzy najlepiej opisujący, co Pan/Pani robił/-a 11 września 2001 r. Wniosek należy złożyć tylko raz za pośrednictwem systemu on-line lub składając wypełniony wniosek wybrany z formularzy dostępnych poniżej:

Jeżeli korzysta Pan/Pani z jednego z powyższych formularzy, prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w formularzu. Formularz można pobrać i wypełnić jego wersję elektroniczną lub wydrukować go i wypełnić ręcznie. Po wypełnieniu elektronicznej wersji formularza należy go wydrukować, podpisać i opatrzyć datą, a następnie wysłać. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U).

Co należy wysłać

W systemie on-line:

Należy wysłać do nas pocztą lub faksem kopię dokumentów potwierdzających (lub wyjaśnić, dlaczego nie udało się Panu/Pani otrzymać tych dokumentów).

Po pobraniu wymienionych wyżej formularzy:

Należy wysłać podpisany formularz wniosku oraz kopię dokumentów potwierdzających (lub wyjaśnić, dlaczego nie udało się Panu/Pani otrzymać tych dokumentów).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U).

Gdzie przesłać dokumenty

Na adres:

WTC Health Program
P.O. Box 7000
Rensselaer, NY 12144

Wniosek oraz kopie dokumentów można też wysłać faksem pod numer:

1-877-646-5308

Co nastąpi później

Rozpatrywanie wniosku rozpoczniemy natychmiast po jego otrzymaniu. W razie pytań zadzwonimy lub wyślemy do Pana/Pani wiadomość e-mail albo pismo pocztą tradycyjną.

Informację o decyzji wyślemy pocztą tradycyjną. Jeżeli Pana/Pani wniosek zostanie odrzucony, w piśmie zawrzemy objaśnienie jak złożyć odwołanie od tej decyzji.

W razie pytań prosimy dzwonić pod bezpłatny numer telefonu 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U) lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres WTC@cdc.gov.

Kontakt z nami, aby uzyskać pomoc

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu zgłaszania lub Pana/Pani indywidualnego wniosku, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U) lub wysłanie wiadomości e-mail na adres WTC@cdc.gov.

Program Opieki Zdrowotnej WTC (WTC Health Program) — Niniejsze powiadomienie opisuje sposób wykorzystania i ujawniania informacji o stanie zdrowia członków Programu Opieki Zdrowotnej WTC oraz sposób uzyskania dostępu do tych informacji przez członków Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Data wejścia w życie tego powiadomienia to poniedziałek, 30 września 2013 r.