JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Aby zgłosić się do Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center, należy wypełnić i wysłać formularz wraz z wymaganymi dokumentami. Oto pięć etapów zgłoszenia:

ETAP 1 – Weryfikacja warunków kwalifikacyjnych.

Są cztery kategorie uczestnictwa. Proszę wybrać kategorię, która najlepiej opisuje to, co Pan/Pani robił/a podczas zamachu 11 września. Opisy każdej z kategorii znajdują się poniżej.

  • Ratownik FDNY – pracownik Straży Pożarnej Nowego Jorku, FDNY (obejmuje personel do walki z ogniem, ratowniczy, w służbie czynnej i emerytowany), który przez przynajmniej jeden dzień brał udział w akcjach ratowniczych w którymkolwiek z miejsc, na których znajdowało się World Trade Center. Szczegółowy opis
  • Ratownik – pracownik lub wolontariusz, który brał udział w akcjach ratowniczych, rozbiórki, usuwania gruzu lub świadczył inne usługi wsparcia po atakach na World Trade Center z 11 września 2001 r., ale nie był związany ze Strażą Pożarną Nowego Jorku, FDNY. Szczegółowy opis
  • Osoba ocalała – osoba, która była obecna w obrębie obszaru katastrofy w mieście Nowy Jork w dniu 11 września 2001 r. w związku z wykonywaną pracą, miejscem zamieszkania, udziałem w zajęciach szkolnych, opieką nad dziećmi lub całodzienną opieką nad dorosłymi. Szczegółowy opis
  • Ratownicy przy Pentagonie/w Shanksville w stanie Pensylwania – ratownicy, pracownicy przeszukujący i uprzątający ruiny oraz ochotnicy, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w pomoc po atakach na Pentagon w okręgu Arlington, w stanie Wirginia 11 września 2001 r. i po katastrofie lotu 93 koło Shanksville w stanie Pensylwania. Szczegółowy opis

ETAP 2 – Zebranie potrzebnych dokumentów.

Po stwierdzeniu posiadania uprawnień wynikających z Etapu 1 proszę kliknąć poniżej, aby wyświetlić przykłady dokumentów, które mogą być potrzebne do zgłoszenia:

ETAP 3 – Pobranie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

Proszę pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy, który opisuje to, co Pan/Pani robił/a podczas zamachu 11 września:

ETAP 4 – Wypełnienie formularza.

Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem 1 888 WTC HP4U lub 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U) .

ETAP 5 – Wysłanie zgłoszenia.

Na adres:

WTC Health Program
P.O. Box 7000
Rensselaer, NY 12144

Można także wysłać zgłoszenie faksem pod numer:

1-877-646-5308

Co nastąpi później?

Rozpoczniemy przetwarzanie zgłoszenia natychmiast po jego otrzymaniu. W trakcie przetwarzania zgłoszenia możemy skontaktować się z Panem/Panią telefonicznie lub korespondencyjnie w związku z pytaniami lub prośbami o udostępnienie informacji uzupełniających.

Po przetworzeniu zgłoszenia wyślemy Panu/Pani pismo z ostateczną decyzją dotyczącą wzięcia udziału w programie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszenia WTC@cdc.gov.

Służymy pomocą

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu zgłaszania lub Pana/Pani indywidualnego wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-888-982-4748 (1-888-WTC-HP4U) lub wysłanie wiadomości e-mail na adres WTC@cdc.gov.

CDC Logo
PDF Icon File Formats Help: How do I view different file formats (PDF, DOC, PPT, MPEG) on this site?