Wypełnij i złóż wniosekOstatnim krokiem do złożenia wniosku do Programu Opieki Zdrowotnej World Trade Center (WTC) jest wypełnienie wniosku. Można złożyć wniosek przez Internet za pomocą systemu online lub pobrać formularz i wysłać go pocztą lub faksem.

Uwaga: Wypełniony wniosek składa się z podpisanego formularza zgłoszeniowego z wypełnionymi wszystkimi stronami oraz dołączonej kompletnej wymaganej dokumentacji uzupełniającej. Należy koniecznie wpisać we wniosku swoje pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Czy chce Pan/Pani wyznaczyć kogoś, kto będzie reprezentował Pana/Pani interesy podczas składania wniosku do Programu Opieki ZdrowotnejOpieki Zdrowotnej WTC lub po zostaniu uczestnikiem tego programu? Dowiedz się, jak oficjalnie Wyznaczyć przedstawiciela (w jęz. Angielskim)

Należy wybrać jedną z poniższych opcji, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek online lub pocztą.

Opcja nr 1: Złóż wniosek online

Najprostszym i najszybszym sposobem zgłoszenia się do Programu Opieki Zdrowotnej Word Trade Center jest system wniosków online (OASIS) dostępny pod adresem https://oasis.cdc.gov/ (w jęz. Angielskim).

Złóż wniosek online teraz(w jęz. angielskim)


W momencie składania wniosku należy upewnić się, że wniosek jest kompletny i zawiera dokumentacją uzupełniającą.

Składając wniosek online, należy koniecznie załączyć swoją dokumentację uzupełniającą przed ukończeniem formularza wniosku.

Należy wydrukować i zachować kopię swojego wniosku online na potrzeby własnej dokumentacji. Po zakończeniu procesu składania wniosku online istnieje możliwość wydruku. Zalecamy, aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą kopię swojego wniosku.

Opcja nr 2: Prześlij wniosek pocztą lub faksem

Jeśli woli Pan/Pani wysłać papierowy wniosek pocztą lub faksem, można go wydrukować i wypełnić ręcznie lub pobrać i uzupełnić plik PDF. Następnie należy przesłać wniosek pocztą lub faksem wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą.

Wniosek można pobrać poniżej:

information icon

Sfinalizuj swój wniosek papierowy

Jeśli pobrano wniosek w formacie pdf, należy go podpisać i wpisać datę. Następnie należy wydrukować wniosek w formacie pdf i wysłać go pocztą na poniższy adres.

Wyślij swój wniosek i wymaganą dokumentację uzupełniającą pocztą na adres:

WTC Health Program
P.O. Box 7000
Rensselaer, NY 12144

Można też przefaksować swój wniosek i dokumentację uzupełniającą pod numer:

1-877-646-5308


Kopię wydrukowanego wniosku należy zachować na potrzeby swojej dokumentacji - zalecamy, aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą kopię swojego wniosku.

Co nastąpi później?

Niezwłocznie po otrzymaniu Pana/Pani wiosku rozpoczniemy jego rozpatrywanie. Po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku zadzwonimy do Pana/Pani i wyślemy do Pana/Pani pismo z prośbą o dodatkowe informacje lub, jeśli posiadamy wszystkie potrzebne informacje, wyślemy do Pana/Pani pismo informujące o tym, czy kwalifikuje się Pan/Pani do udziału w Programie Opieki Zdrowotnej WTC.

Jeżeli Pana/Pani wniosek zostanie odrzucony, w piśmie zawrzemy objaśnienie jak złożyć odwołanie od tej decyzji. Jeśli będziemy mieć pytania lub jeśli Pana/Pani wniosek nie jest kompletny, zadzwonimy, wyślemy e-mail lub napiszemy do Pana/Pani.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu zgłaszania się do programu lub Pana/Pani indywidualnego wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem 1-888-982-4748 lub prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres WTC@cdc.gov. Uwaga: NIE przyjmujemy wniosków wysłanych pocztą elektroniczną.


« WSTECZ
Powiadomienie o zasadach ochrony prywatności (w jęz. angielskim) Programu Opieki Zdrowotnej WTC (WTC Health Program) – niniejsze powiadomienie opisuje sposób wykorzystania i ujawniania informacji o stanie zdrowia uczestników Programu Opieki Zdrowotnej WTC oraz sposób uzyskania dostępu do tych informacji przez uczestników Programu Opieki Zdrowotnej WTC. Data wejścia w życie tego powiadomienia to poniedziałek, 30 września 2013 r.