National Health and Nutrition Examination Survey

Byenveni patisipan nan NHANES

Lè Kouri: 2 minit, 57 segonn

Dat pibliye: 4/10/2012

Yon prezantasyon videyo pou jwenn plis enfòmasyon sou patisipasyon nan NHANES.

li tèks pdf icon[PDF – 65 KB]

Plis enfòmasyon sou videyo a

Kisa: Videyo a eksplike kisa wap fè lè ou patisipe nan NHANES. Li gen ladan egzanp egzamen ki fèt, benefis pou patisipasyon, ak plis enfòmasyon sou sondaj la.

Poukisa: videyo sa a te fèt pou ankouraje entèraksyon epi montre patisipan yo kèk benefis NHANES ap ofri.

Page last reviewed: November 6, 2015