Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Byenveni patisipan nan NHANES

Lè Kouri: 2 minit, 57 segonn

Dat pibliye: 4/10/2012

Yon prezantasyon videyo pou jwenn plis enfòmasyon sou patisipasyon nan NHANES.

li tèks [PDF - 65 KB]

Plis enfòmasyon sou videyo a

Kisa: Videyo a eksplike kisa wap fè lè ou patisipe nan NHANES. Li gen ladan egzanp egzamen ki fèt, benefis pou patisipasyon, ak plis enfòmasyon sou sondaj la.

Poukisa: videyo sa a te fèt pou ankouraje entèraksyon epi montre patisipan yo kèk benefis NHANES ap ofri.

Top