ผู้เดินทางที่กลับมาจากต่างประเทศ

Updated June 2, 2020

العربية中文  |  فارسی  |  Français  |  हिंदी  |  Italiano  |  日本語  |  한국어  |  Melayu  |  Português  |  Русский  | Español

มีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลก (ดูประกาศแจ้งเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลก) หากคุณมีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โปรดพักอยู่บ้านและคอยเฝ้าติดตามสุขภาพของคุณ

COVID-19 Health Alert: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). You have traveled to a country with an outbreak of COVID-19 and are at higher risk.

อยู่บ้าน 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่คุณกลับถึงบ้านจากการเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศแจ้งเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลก)

ในช่วง 14 วันนี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเฝ้าติดตามสุขภาพของคุณและลดกิจกรรมทางสังคม:

  1. วัดอุณหภูมิของคุณด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิวันละสองครั้งและเฝ้าติดตามอาการมีไข้ นอกจากนี้ ให้คอยดูอาการไอหรือหายใจลำบาก ใช้บันทึกอุณหภูมิ pdf icon[PDF – 2 pages]เฝ้าติดตามอุณหภูมิของคุณ
  2. อยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น ไม่ไปทำงานหรือเรียนหนังสือ
  3. ไม่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ แท็กซี่ หรือบริการรับส่งแบบร่วม
  4. อยู่ห่างจากผู้อื่น (ประมาณ 6 ฟุต หรือ 2 เมตร)

ทำอย่างไรถ้าคุณป่วย

หากคุณมีไข้หรือไอในช่วง 14 วันหลังจากที่กลับมาจากการเดินทาง:

  • อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการติดต่อผู้อื่น
  • คุณอาจติดโรคโควิด-19 คนส่วนมากจะสามารถรักษาหายได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องรับการดูแลรักษาทางการแพทย์
  • หากคุณมีปัญหาด้านการหายใจหรือกังวลเกี่ยวกับอาการของคุณ โปรดโทรติดต่อหรือส่งข้อความหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ แจ้งให้พวกเขาทราบถึงประวัติการเดินทางที่ผ่านมาและอาการของคุณ
  • โทรศัพท์ติดต่อก่อนเดินทางไปพบแพทย์หรือห้องฉุกเฉิน

หากคุณต้องการขอรับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นเนื่องด้วยเหตุผลอื่น เช่น การฟอกไต โปรดโทรติดต่อแพทย์ของคุณและแจ้งให้ทราบถึงประวัติการเดินผ่านล่าสุดของคุณ