IF YOU ARE FULLY VACCINATED
CDC has updated its guidance for people who are fully vaccinated. See Recommendations for Fully Vaccinated People.
IMPORTANT UPDATE FOR SCHOOLS
CDC recommends schools continue to use the current COVID-19 prevention strategies for the 2020-2021 school year. Learn more

Po podróży za granicę

Po podróży za granicę

Podczas podróży może dojść do kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Mimo że czujesz się dobrze i nie występują u Ciebie żadne objawy, nadal możesz być zakażony(-a) i przenosić wirusa na inne osoby. Ty i Twoi towarzysze podróży (w tym dzieci) stanowicie zagrożenie dla Waszych rodzin, znajomych i społeczności przez 14 dni po podróży.

Informacje po podróży dla osób w pełni zaszczepionych szczepionką dopuszczoną do obrotu przez FDA lub szczepionką dopuszczoną do stosowania w stanach nagłych przez Światową Organizację Zdrowia:

 • Poddaj się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od odbytej podróży.
  • W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu odizoluj się, aby chronić inne osoby przed zakażeniem.
 • Kontroluj swój stan zdrowia pod kątem objawów zakażenia COVID-19. Odizoluj się i poddaj się badaniu na obecność wirusa w przypadku wystąpienia objawów.
 • Po podróży przestrzegaj wszystkich krajowych i miejscowych zaleceń lub wymogów.

Wytyczne do przestrzegania po podróży dla niezaszczepionych osób:

 • Poddaj się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od odbytej podróży ORAZ pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez pełne 7 dni po podróży.
  • Nawet w przypadku uzyskania ujemnego wyniku w badaniu pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez pełne 7 dni.
  • W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu odizoluj się, aby chronić inne osoby przed zakażeniem.
 • Jeśli nie poddasz się badaniu, pozostań w domu i poddaj się kwarantannie przez 10 dni po podróży.
 • Niezależnie od tego, czy poddasz się badaniu czy nie, przez 14 dni unikaj kontaktów z osobami, które są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci choroby.
 • Kontroluj swój stan zdrowia pod kątem objawów zakażenia COVID-19. Odizoluj się i poddaj się badaniu na obecność wirusa w przypadku wystąpienia objawów.
 • Przestrzegaj wszystkich krajowych i miejscowych zaleceń lub wymogów.

Czy jest Pan/Pani osobą w pełni zaszczepioną?

Osoby uznawane za w pełni zaszczepione:

 • 2 tygodnie po podaniu drugiej dawki w serii 2-dawkowej, tj. szczepionki Pfizer lub Moderna, lub
 • 2 tygodnie po podaniu szczepionki jednodawkowej, tj. szczepionka firmy Janssen należącej do koncernu Johnson & Johnson

Jeżeli nie spełnia Pan/Pani tych wymogów, NIE jest Pan/Pani osobą w pełni zaszczepioną.

Wytyczne dla osób, który przebyły rozpoznane zakażenie COVID-19 w przeciągu 3 ostatnich miesięcy i wyzdrowiały:

Przestrzegaj wszystkich zaleceń lub wymogów obowiązujących w przypadku w pełni zaszczepionych podróżnych, przy czym NIE musisz poddawać się badaniu na obecność wirusa po upływie 3–5 dni od podróży do Stanów Zjednoczonych, o ile nie występują u Ciebie objawy zakażenia COVID-19. Wiadomo jest, że wcześniej zakażone osoby mogą uzyskiwać dodatni wynik w badaniu na obecność wirusa do 3 miesięcy po przebytym zakażeniu COVID-19, aczkolwiek nie przenosić dłużej zakażenia na innych.

Co należy zrobić w razie zachorowania po podróży albo uzyskania dodatniego wyniku badania

Niezależnie od tego, czy otrzymano szczepionkę, w przypadku choroby, której towarzyszą gorączka, kaszel albo inne objawy zakażenia COVID-19 albo w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania:

W przypadku wizyty lekarskiej, której nie można przełożyć, zadzwoń do gabinetu lekarza i poinformuj go, że chorujesz albo możesz chorować na COVID-19. Dzięki temu pracownicy gabinetu będą mogli chronić siebie i innych pacjentów. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie CDC Co należy robić w przypadku choroby.

* Niniejsze wytyczne dotyczą szczepionek przeciwko COVID-19 dopuszczonych obecnie przez Food and Drug Administration do stosowania w nagłych przypadkach: Szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowane przez Pfizer-BioNTech, Moderna oraz Johnson and Johnson (J&J)/Janssen. Niniejsze wytyczne mogą być również stosowane do szczepionek przeciwko COVID-19, które zostały dopuszczone do stosowania w nagłych przypadkach przez Światową Organizację Zdrowia (np. AstraZeneca/Oxford). Więcej informacji na temat dopuszczonych przez WHO szczepionek przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej WHOexternal icon.