Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Evite Anpwazònman Monoksid Kabòn Pandan yon Blakawout

ANONS SÈVIS PIBLIK

Mwayen ki Disponib

Mesaj ekri

Sa se yon mesaj enpòtan ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imèn Etazini. Pandan yon blakawout, pa janm itilize jeneratris, griy oswa lòt materyèl ki sèvi ak gazolin-, pwopàn-, oswa chabon-dife anndan kay ou, garaj, oswa kay pou machin oswa toupre pòt, fenèt, oswa sistèm vantilasyon. Yo pwodui kabòn monoksid, san odè, ni koulè ki touye plis pase 500 Ameriken chak ane. Si kay ou sibi domaj, al kay zanmi oswa fanmi oswa nan yon abri pwovizwa. Pou aprann plis bagay, rele CDC yo nan 800-CDC-INFO.

ready, plan stay informedcdc emergency social media
TOP