Previous Conferences

2022 – Virtual

2020 – Virtual

2018 – Washington, D.C.

2016 – Atlanta, Georgia

2014 – Atlanta, Georgia

2012 – Minneapolis, Minnesota

2010 – Atlanta, Georgia

2008 – Chicago, Illinois

2006 – Jacksonville, Florida

2004 – Philadelphia, Pennsylvania

2002 – San Diego, California

2000 – Milwaukee, Wisconsin

1998 – Dallas, Texas