Halagu Tallaalo oo ka Hortag Jadeecada

Halagu Tallaalo oo ka Hortag Jadeecada
Transcript Cdc-pdf[97 KB, 1 page]
High resolution Cdc-media[56 MB]

Request a higher resolution file

Embed code


Inkastoo ay jadeecadu weli caadi ka tahay dalal badan, dadka safra oo aan la tallaalin waxay Mareykanka keenan jadeeco oo wayna ku faafi karta. Laakiin waxaad ku difaaca kartaa naftaada, qoyskaaga, iyo bulshadaada tallaalka jadeecada-mumps-rubella (MMR), gaar ahaan ka hor inta adaan caalamka u safrin. Weydii dhakhtarkaaga haddii qof kasta oo qoyskaaga ka mid ah uu qaatay dhammaan qiyaasaha loogu taligalay ee MMR iyo tallaalada kale ee difaaca u fiican.

Release Date: 6/27/2017
Source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)

Other versions:

 

Send Us Feedback

What do you think of our videos? Your feedback about CDC-TV and our videos is very important to us. Send us a comment about our videos.

Learn more about CDC-TV

Page last reviewed: June 26, 2017