TB Personal Stories - Tagalog

Return to Main Menu

Ang Kuwento ni Mary

Pagkatapos bumalik sa tahanan mula sa biyahe sa Pilipinas, nagsimulang mapansin ni Mary at ng kanyang asawa ang mga pagbabago sa kanilang 17 buwan na anak na si Zemira.  Nagsusuka siya araw-araw, matamlay, iritable, at walang ganang kumain.

“Malusog siyang bata. Napakaaktibo niya. Umaakyat siya sa mga sofa habang nagsasabi ng mama at papa at hinihingi ang kanyang gatas.

Sa madaling salita, nagsisimula na siyang maabot ang lahat ng milestone na ito kaugnay ng paglaki. At bigla na lang siyang nagkaroon ng malubhang sakit na ito,” sabi ni Mary.

Dinala nila si Zemira sa kanyang pediatrician.  Naalarma ang doktor sa pagka-dehydrate at paninigas ng leeg ni Zemira at naisip na baka meningitis ito.  Agad na dinala si Zemira sa ospital.  Nananatili siya sa ospital sa loob ng dalawang buwan.

Matapos ang masusing pagsusuri, si Zemira ay na-diagnose na may tuberculosis (TB) meningitis. Ang TB meningitis ay isang uri ng TB na nangyayari sa tisyu na pumapalibot sa utak o gulugod.

“Takot na takot ako. Nalilito kami, dahil ang akala namin ay wala nang nagkakaroon ng tuberculosis. Akala namin ay matagal na itong natalo. Kaya medyo nalilito at natatakot kami, natatakot kami para sa buhay ng aming anak,” pagbabalik-tanaw ni Mary.

Napakahirap para kay Mary ng kawalan ng katiyakan sa kundisyon ni Zemira.  Lumapit siya sa kanyang pamilya para sa suporta, pati na rin sa gabay at kasanayan mula sa kanyang lokal na departamento ng kalusugan.

“Noong nasa ospital si Zemira, nawawalan na ako ng pag-asa, dahil hindi ko alam kung malalampasan ba ito ng aking anak. At siyempre, kapag nagkaroon ka ng tuberculosis, pupunta ang lokal na departamento ng kalusugan sa ospital. At iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pag-asa. Marami na silang nakitang kaso, mga kaso ng tuberculosis sa mga bata, at nalampasan nila ito. At sa pamamagitan lang ng pagsabi sa akin nito, nabigyan ako ng mga salitang iyon ng pag-asa,” sabi ni Mary.

Umuwi si Zemira para kumpletuhin ang 20 buwang paggamot para sa TB meningitis.  Nakumpleto niya ang paggamot noong Agosto 2019 at wala na siyang TB meningitis.  Malapit nang tuluyang gumaling si Zemira.

“Sana ay si Zemira na ang huling batang maghirap sa TB meningitis o sa mismong tuberculosis. Sana ay kami na ang huling pamilyang maghihirap mula sa sakit na ito dahil napakahirap kapag nakita mo ang iyong anak na nagdurusa sa ganoong paraan,” wika ni Mary.

“Kailangan nating wakasan ang TB. Kailangan nating wakasan ang tuberculosis, at ngayon ang tamang oras”, sabi ni Mary.