NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou tik ak moustik.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-119hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040803
Abstract
Moun ki travay deyò nan lanati ka ekspoze nan maladi vektè simaye lè tik oswa moustik ki enfekte mòde yo. Tik ak moustik ka gen bakteri, parazit oswa viris. Youn nan maladi ki komen tik yo simaye Ozetazini se maladi Lyme. Yo jwenn tik yo nan zòn ki gen rak bwa, zèb ki wo, oswa fèy sèch. Yo pi aktif pandan sezon prentan, lete ak lotòn, men nan zòn ki pi cho yo, yo ka aktif pandan tout ane a. Youn nan maladi ki pi komen moustik yo simaye Ozetazini se enfeksyon viris Nil Oksidantal. Yo ka jwenn moustik yo toupre dlo-dòmi, oswa nan zòn ki gen anpil zèb oswa rak bwa. Anjeneral, yo pi aktif nan maten anvan solèy la leve nan mwa ki pi cho yo. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-119/pdfs/2010-119hat.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-119/pdfs/2010-119hat.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-diseases; Infection-control; Insects; Work-practices; Control-methods; Insect-repellents; Insecticides; Protective-clothing; Protective-coatings; Protective-measures; Skin-protection; Bacterial-infections; Parasitic-diseases; Viral-infections
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-119hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division