NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou plant pwazon.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-118hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040801
Abstract
Lè yon moun ap travay deyò nan lanati, li riske pou pran kontak avèk plant pwazon, tankou pwa-grate, chèn pwazon, ak simak pwazon. Lè lwil sèv pran kontak avèk po a, (irichyòl) plant sa yo kapab lakòz ou gen yon reyaksyon alèjik. Lè plant pwazon sa yo ap boule, yo fè lafimen, epi si ou inale lafimen an pou moun ou yo kapab irite. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118hat.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118hat.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Plants; Poison-control; Poisons; Control-methods; Environmental-exposure; Skin-exposure; Skin-irritants; Plant-oils; First-aid; Allergic-reactions; Lung-irritants; Poison-gases; Protective-clothing; Protective-coatings; Protective-equipment; Respirators; Respiratory-irritants; Respiratory-protective-equipment
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-118hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division