Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to page options Skip directly to site content

NIOSHTIC-2 Publications Search

Search Results

NIOSH men kk enfmasyon: fason pou pwoteje tt ou plant pwazon.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Svis Sosyal, Sante Piblik Svis, Sant pou Kontwl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-118hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040801
Abstract
L yon moun ap travay dey nan lanati, li riske pou pran kontak avk plant pwazon, tankou pwa-grate, chn pwazon, ak simak pwazon. L lwil sv pran kontak avk po a, (irichyl) plant sa yo kapab lakz ou gen yon reyaksyon aljik. L plant pwazon sa yo ap boule, yo f lafimen, epi si ou inale lafimen an pou moun ou yo kapab irite. PDF kopi disponib nan: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118hat.pdf
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Plants; Poison-control; Poisons; Control-methods; Environmental-exposure; Skin-exposure; Skin-irritants; Plant-oils; First-aid; Allergic-reactions; Lung-irritants; Poison-gases; Protective-clothing; Protective-coatings; Protective-equipment; Respirators; Respiratory-irritants; Respiratory-protective-equipment
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
NTIS Accession No.
NTIS Price
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-118hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
TOP