NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou ensèk k ap mòde ensèk k ap vole.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-117hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040799
Abstract
Travayè ki deyò nan lanati nan risk pou ensèk k ap vole (myèl, gèp, ak gwo gèp) ak foumi wouj mòde yo. Alòske pifò piki ensèk yo lakòz sèlman yon ti malèz, kèk ka lakòz reyaksyon alèjik grav ki egzije pou jwenn swen medikal imedyat, epitou yo ka lakòz lanmò. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-117/pdfs/2010-117hat.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-117/pdfs/2010-117hat.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Insects; First-aid; Allergic-reactions; Allergies; Emergency-equipment; Emergency-treatment; Skin-infections; Skin-protection; Injuries; Injury-prevention; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-117hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division