NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou lè ou nan solèy.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-116hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040797
Abstract
Nenpòt moun k ap travay deyò nan lanati ekspoze nan reyon iltravyolè (UV) solèy la. Reyon UV yo se yon pati limyè solèy la ki se yon fòm radyasyon envizib. Gen twa (3) kalite reyon UV. UVA ka domaje tisi konjonktif yo, epi li ka ogmante risk pou gen kansè po. UVB antre mwen fon nan po a, men li toujou kapab lakòz kèk kalite kansè po. UVC natirèl absòbe nan atmosfè a, epi li pa reprezante yon risk. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-116/pdfs/2010-116hat.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-116/pdfs/2010-116hat.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Ultraviolet-light; Ultraviolet-radiation; Skin-exposure; Skin-protection; Sunburns; Sunscreening-agents; Environmental-exposure; Environmental-hazards; Skin-cancer; Connective-tissue
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-116hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division