NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou estrès ki asosye.

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-115hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040795
Abstract
Travayè ki ekspoze nan gwo-gwo fredi oswa k ap travay nan kote ki frèt ka nan risk pou gen estrès ki asosye avèk fredi. Tanperati ki frèt oswa imid anpil se yon sitiyasyon danjere ki kapab lakòz maladi ak chòk nan travay, tankou ipotèmi, plaka trè grav sou po, pye jele, ak plaka wouj sou po. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-115/pdfs/2010-115hat.pdf"target="_blank"> https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-115/pdfs/2010-115hat.pdf</a>
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Cold-environments; Cold-stress; Cold-weather-operations; First-aid; Hypothermia; Protective-clothing; Protective-measures; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-115hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division