NIOSHTIC-2 Publications Search

NIOSH men kèk enfòmasyon: fason pou pwoteje tèt ou kontrent tèmik (chalè).

Authors
NIOSH
Source
Cincinnati, OH: U.S. Depatman Sante ak Sèvis Sosyal, Sante Piblik Sèvis, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay, DHHS (NIOSH) Nimewo 2010-114hat, 2010 Apr; :1-2
NIOSHTIC No.
20040793
Abstract
Estrès ki asosye avèk chalè, nan efò oswa nan anviwònman cho, mete travayè yo nan risk pou yo gen maladi tankou kout-chalè, fatig akòz chalè, oswa lakranp akòz chalè. PDF kopi disponib nan: <a href="https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-114/pdfs/2010-114hat.pdf"target="_blank">https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-114/pdfs/2010-114hat.pdf</a>.
Keywords
Outdoors; Occupational-exposure; Occupational-hazards; Heat; Heat-exposure; Heat-stress; Heat-stroke; First-aid; Emergency-equipment; Emergency-treatment; Environmental-exposure; Environmental-hazards
Publication Date
20100401
Document Type
Numbered Publication
Fiscal Year
2010
Identifying No.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-114hat
NIOSH Division
EID
Priority Area
Agriculture, Forestry and Fishing
Source Name
Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay
State
OH
Page last reviewed: September 2, 2020
Content source: National Institute for Occupational Safety and Health Education and Information Division