Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Minimum Amount of Sequence Data for Genotype Determination

Minimum N gene sequence (450 nucleotides) required for genotyping (sequence from Edmonston wildtype virus; codon start = 1)

(nt 1126)
GTCAGTTCCACATTGGCATCTGAACTCGGTATCACTGCCGAGGATGC
AAGGCTTGTTTCAGAGATTGCAATGCATACTACTGAGGACAAGATCAGTA
GAGCGGTTGGACCCAGACAAGCCCAAGTATCATTTCTACACGGTGATCAA
AGTGAGAATGAGCTACCGAGATTGGGGGGCAAGGAAGATAGGAGGGTCAA
ACAGAGTCGAGGAGAAGCCAGGGAGAGCTACAGAGAAACCGGGCCCAGCA
GAGCAAGTGATGCGAGAGCTGCCCATCTTCCAACCGGCACACCCCTAGAC
ATTGACACTGCATCGGAGTCCAGCCAAGATCCGCAGGACAGTCGAAGGTC
AGCTGACGCCCTGCTTAGGCTGCAAGCCATGGCAGGAATCTCGGAAGAAC
AAGGCTCAGACACGGACACCCCTATAGTGTACAATGACAGAAATCTTCTA
GAC(nt 1575)   
Top