Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Minimum Amount of Sequence Data for Genotype Determination

Minimum N gene sequence (450 nucleotides) required for genotyping (sequence from Edmonston wildtype virus; codon start = 1)

(nt 1126)
GTCAGTT CCACATTGGC ATCTGAACTC GGTATCACTG CCGAGGATGC
AAGGCTTGTT TCAGAGATTG CAATGCATAC TACTGAGGAC AAGATCAGTA
GAGCGGTTGG ACCCAGACAA GCCCAAGTAT CATTTCTACA CGGTGATCAA
AGTGAGAATG AGCTACCGAG ATTGGGGGGC AAGGAAGATA GGAGGGTCAA
ACAGAGTCGA GGAGAAGCCA GGGAGAGCTA CAGAGAAACC GGGCCCAGCA
GAGCAAGTGA TGCGAGAGCT GCCCATCTTC CAACCGGCAC ACCCCTAGAC
ATTGACACTG CATCGGAGTC CAGCCAAGAT CCGCAGGACA GTCGAAGGTC
AGCTGACGCC CTGCTTAGGC TGCAAGCCAT GGCAGGAATC TCGGAAGAAC
AAGGCTCAGA CACGGACACC CCTATAGTGT ACAATGACAG AAATCTTCTA
GAC (nt 1575)
TOP