Response Cards and Calendars – Kreyol Ayisyen

Response Cards

Fich Repons A
Revni Mansyèl Fwaye a oswa Revni Anyèl Fwaye a
a. $0 a $916 pa mwa oswa $0 a $10,999 pa ane
b. $917 a $1,083 pa mwa oswa $11,000 a $12,999 pa ane
c. $1,084 a $1,249 pa mwa oswa $13,000 a $14,999 pa ane
d. $1,250 a $1,416 pa mwa oswa $15,000 a $16,999 pa ane
e. $1,417 a $1,666 pa mwa oswa $17,000 a $19,999 pa ane
f. $1,667 a $2,083 pa mwa oswa $20,000 a $24,999 pa ane
g. $2,084 a $2,499 pa mwa oswa $25,000 a $29,999 pa ane
h. $2,500 a $3,333 pa mwa oswa $30,000 a $39,999 pa ane
i. $3,334 a $4,166 pa mwa oswa $40,000 a $49,999 pa ane
j. $4,167 a $6,249 pa mwa oswa $50,000 a $74,999 pa ane
k. $6,250 oswa plis pa mwa oswa $75,000 oswa plis pa ane

Estrèmeman

Yon bon valè

Plizoumwen

Toupiti

Pa ditou

Okenn lè

Yon ti kras lè

Apeprè mwatye lè

Pifò lè

Tout lè

Jamè

Raman

Apeprè mwatye lè

Pifò lè

Toujou

Pa ditou

Plizyè jou

Plis pase mwatye nan jou yo

Prèske chak jou

Chak jou

Chak semèn

Chak mwa

Mwens ke chak mwa Jamè

Pa dakò ditou

Yon ti jan pa dakò

Ni youn ni lòt

Yon ti jan dakò

Dakò atoutfòs

Fich Repons pou Alkòl
Response Cards and Calendars Haitian Creole A1
MMP calendar Creole 2022
Response Cards and Calendars Haitian Creole C1