Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to site content
CDC Home

National Health and Nutrition Examination Survey

Byenveni patisipan nan NHANES

 

CDC Video Player. Flash Player 9 is required.
CDC Video Player.
Flash Player 9 is required.

Lè Kouri: 2 minit, 57 segonn

Dat pibliye: 4/10/2012

Yon prezantasyon videyo pou jwenn plis enfòmasyon sou patisipasyon nan NHANES.

li tèks [PDF - 65 KB]

Plis enfòmasyon sou videyo a

Kisa: Videyo a eksplike kisa wap fè lè ou patisipe nan NHANES. Li gen ladan egzanp egzamen ki fèt, benefis pou patisipasyon, ak plis enfòmasyon sou sondaj la.

Poukisa: videyo sa a te fèt pou ankouraje entèraksyon epi montre patisipan yo kèk benefis NHANES ap ofri.

 

 
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Road Atlanta, GA 30329-4027, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC–INFO
A-Z Index
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #