Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to site content
CDC Home

National Health and Nutrition Examination Survey

Byenveni patisipan nan NHANES

Lè Kouri: 2 minit, 57 segonn

Dat pibliye: 4/10/2012

Yon prezantasyon videyo pou jwenn plis enfòmasyon sou patisipasyon nan NHANES.

li tèks [PDF - 65 KB]

Plis enfòmasyon sou videyo a

Kisa: Videyo a eksplike kisa wap fè lè ou patisipe nan NHANES. Li gen ladan egzanp egzamen ki fèt, benefis pou patisipasyon, ak plis enfòmasyon sou sondaj la.

Poukisa: videyo sa a te fèt pou ankouraje entèraksyon epi montre patisipan yo kèk benefis NHANES ap ofri.

 
  • Page last reviewed: November 6, 2015
  • Page last updated: April 10, 2012
  • Content source: CDC/National Center for Health Statistics
  • USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
    Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30329-4027, USA
    800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO