Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

Materyèl jeneral (General Materials-Haitian Creole)

Materyèl Travayè Sante Nan Kominote Yo
Akòz kalite ijan repons CDC pou Epidemi Kolera a, tradiksyon sa a pa pase nan pwosesis kalite estanda nou. Kidonk, nou mande ou pou eskize tout sa ki pa konsistan nan dokiman sa a. Nou prevwa pwoblèm sa yo ap abòde nan pwochen vèsyon dokiman sa a, tanpri kontinye tcheke sit wèb CDC pou jwenn dènye enfòmasyon yo.

Tit Angle Franse
Kreyòl
Prezantasyon ak Kontwòl Klinik pou Epidemi Kolera Ayiti, 2010

 

 

CDC Resources: Haiti Cholera Outbreak — www.cdc.gov/haiticholera
Get widget

Contact Us:
 • Centers for Disease Control and Prevention
  1600 Clifton Rd
  Atlanta, GA 30333
 • 800-CDC-INFO
  (800-232-4636)
  TTY: (888) 232-6348
  24 Hours/Every Day
 • cdcinfo@cdc.gov
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Road Atlanta, GA 30329-4027, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC–INFO
A-Z Index
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #